Visa endast rubriker

Utveckling av lungcancervård kan avstanna

Utvecklingen av lungcancervården i Sverige kan komma att stanna av under en period den närmaste tiden. Det säger i dag chefsläkaren vid landstinget Anders Björklind till Upplandsnytt efter Datainspektionens beslut i går, där det slogs fast att Uppsala läns landsting under lång tid brutit mot patientdatalagen då lungcancerdiagnoser lagrats i ett dataregister.