Visa endast rubriker

Umeå kommun mot ett överskott på 300 miljoner kronor

Umeå kommun ser ut att få ett överskott med 304,7 miljoner kronor vid årets slut. Resultatet hittills är 225,2 mkr bättre än motsvarande period föregående år, 36, 4 miljoner kronor bättre än budget.