Visa endast rubriker

Trafikstockningar genom Umeå

Just nu är det många vägarbeten som pågår i Umeå, samtliga västliga genomfartsvägar som går genom staden proppas igen under rusningstid med mycket långa köer som följd.