Visa endast rubriker

Tidsfrist för skogsplantering

En skogsbrukare i Piteå kommun får ytterligare ett år på sig att plantera ny skog enligt ett vitesföreläggande som Skogsstyrelsen riktar mot honom.