Visa endast rubriker

Svenska gruvor är säkra

I natt vid tretiden kom den sista gruvarabetaren upp ur det gruvschakt i Chile där han tillsammans med 32 kamrater suttit instängd i över två månader. Och efter gruvolyckan frågar sig många om något liknande skulle kunna hända i svenska gruvor.