Visa endast rubriker

Sudersand röjs för sällsynta småkryp

För att rädda rödlistade insekter och hotade växter och svampar pågår nu ett röjningsarbete på Sudersand, på Fårö. Länsstyrelsen och Fårö samfällighetsförening har konstaterat att stranden på Sudersand krymper.