Visa endast rubriker

Stora Enso säljer bruk – till Google

Skogsindustrijätten Stora Enso har tecknat ett avtal om försäljning av byggnader och huvuddelen av industrimarken vid Summa Bruk i Finland för cirka 40 miljoner euro, cirka 433 miljoner kronor. Köpare: internetjätten Google.