Visa endast rubriker

Reservation mot skolbudgeten

Minska ledartätheten och avveckla utvecklingsorganisationen och kostnadskrävande relationer med Karlstads universitet.