Visa endast rubriker

Presstödet allt mer groteskt

Nu måste Alliansregeringen våga ta tag i frågan om presstödet och besluta om ett avskaffande. Det fyller inte sin funktion och det missbrukas dessutom på det grövsta sätt. En halv miljard om året, det är mycket för skattebetalarna att punga ut med.