Visa endast rubriker

Polisen stormade fel lägenhet

I mars i fjol gjorde Uppsalapolisen husrannsakan i fel lägenhet i Skutskär.

En åklagare kom fram till, att om det alls kunde vara tjänstefel, så var felet så litet att det inte gick att åtala för.