Visa endast rubriker

Planer på nickelgruva väcker oro

Planerna på en nickelgruva i Tärnfjällen väcker oro. Gruvprojektet kommer att innebära ett stort intrång både i befolkningens nuvarande boendemiljö och bygdens kulturhistoria.