Visa endast rubriker

Patientnämnden blir kvar

Den tänkta samordningen av patientnämndens verksamhet och överförmyndarens ser inte ut att bli av. Men enligt kommunledningen saknas förutsättningar för en sammanslagning.