Visa endast rubriker

Patienter ska få sövas in i döden

Patienter som är på väg att dö ska kunna ges läkemedel så att de i praktiken sover in i döden. Det säger de nya riktlinjerna om vård i livets slutskede som presenterades i dag. Det här var något som Lars-Olov Hammergård från Söderhamn ville. Han kämpade med sjukdomen ALS under sex år.