Visa endast rubriker

Osäkert för lärarutbildningen

Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet kan komma att läggas ned. Den 15 december ska Högskoleverket besluta om vilka universitet, som får examensrätt i lärarutbildning från nästa år och det är kvaliteten på utbildningen, som avgör.