Visa endast rubriker

Ont om tolkar i domstolarna

Det är idag så svårt att få tag på kvalificerade tolkar att bara drygt varannan domstol i landet kräver att de tolkar som används vid rättegångar ska vara auktoriserade tolkar eller utbildade rättstolkar.