Visa endast rubriker

Nya benfynd ifrågasätter kannibalteori

De arkeologiska utgrävningar som gjorts på Stora Karlsö under hösten visar att det fanns människoben bland de djurben som slängts i en avfallsgrop. Fynden, som tros vara från tidig järnålder, kan ge oss ny kunskap om hur människor på den tiden behandlade sina döda.