Visa endast rubriker

Ny detaljplan - Högberg får betala

Nu ska Älvkarleby kommun reda ut vad som ska gälla i Älvkarleby Bruk och fjäderfabriken.
En ny detaljplan ska tas fram - och bekostas av fastighetsägaren Anders Högberg.