Visa endast rubriker

Norderstrand förfaller

Norderstrands strand i Visby håller på att växa igen och betongbryggorna bryts sönder av havet. Rostiga armeringsjärn sticker upp och bryggorna har knäckts på flera ställen.