Visa endast rubriker

Ännu mer snö och hårda vindar

Mer snö och hårda vindar under den kommande helgen betyder att fler tak kan behöva skottas rena från den vita varan. Än har inga allvarliga incidenter med snötyngda tak inträffat, men det gäller att se upp.