Visa endast rubriker

Nej, nej och åter nej

44 nej och en bordläggning.
Fastighetsägaren Anders Högberg satte ett svårslaget rekord när bygg- och miljönämnden i Älvkarleby hade sitt majsammanträde.