Visa endast rubriker

Muddring minskar myggplågan?

För att minska myggförekomsten kring Nedre Dalälven så vill Naturvårdsverket pröva att minska vattenflödet, och därmed risken för översvämmningar, i samband med att Fortum vill bygga om kraftstationen i Untra. Men det vill inte Fortum. Fastighetsägarföreningen i Mehedeby, som är direkt drabbade av myggplågan, föreslår istället muddring för att minska risken för översvämningar och därmed minska antalet mygg.