Visa endast rubriker

Mammografi, bara för svenskar?

Landstinget Dalarna har ingen information om mammografi på andra språk än svenska. Detta trots att utlandsfödda kvinnor löper större risk att dö i bröstcancer än de som är födda i Sverige på grund av dålig information.