Visa endast rubriker

Många vill svara på myggenkät

Nu har enkäterna skickats ut om kopplingen mellan myggplågan och psykisk ohälsa bland boende vid Nedre Dalälven. Redan efter en vecka har 25 procent svarat men psykologstudenten Anna Nordström, som gör undersökningen, vill ha in ännu fler.