Visa endast rubriker

Lidatorp byggs ut söderut

Invid väg 73, mellan Älgviksbron och det nya Lidatorpsområdet, vill Holmström Fastigheter AB bygga ett 40-tal villor och radhus. Det aktuella området ska nu detaljplaneras för att pröva om man kan jämka ihop bebyggelsen med den risk som vägen innebär.