Visa endast rubriker

Landshövdingen vill ha bättre uppföljning av bekämpningen

Sandvikens kommun säger tvärsäkert ja till myggbekämpning i naturskyddade områden vid Nedre Dalälven.

Grannkommunen Gävle ställer sig positiv, men kritiserar den tidigare uppföljningen av BTI-bekämpningen. Det gör också länsstyrelsen i Gävleborg.

Artdatabanken är mycket kritisk till handläggningen och anser att underlaget är för dåligt för att regeringen ska kunna fatta beslut.