Visa endast rubriker

Löneavdrag efter båtlån

En anställd vid marinbasen på Muskö har fått avdrag på sin lön. Genom en blogg uppdagades det att han hade lånat en av försvarets båtar utan lov.