Visa endast rubriker

Läkemedelsfel rapporteras inte i hemsjukvården

Behandlingen av de allra sjukaste patienterna i Sverige sker i allt högre utsträckning hemma och med mycket varierande kvalitet. Det finns stora brister i bemanning, patientsäkerhet och medicinering. Hanteringen av läkemedel är ett av problemen, rapporterar Ekot.