Visa endast rubriker

Kritik mot register vid landstinget

Datainspektionen kräver förändringar i den fortsatta hanteringen av personuppgifter eftersom den anser att flera kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården inte har följt den nya patientdatalagen.