Visa endast rubriker

Kollision på väg 603

En trafikolycka har inträffat på väg 603, mot Björneborg. Det är oklart hur många som är inblandade och vilka skador de eventuell ådragit sig.