Visa endast rubriker

Ökat hotbild mot Sverige

Säkerhetspolisen har ökat beredskapen för terroristdåd i Sverige, eftersom det för närvarande finns ett förhöjt hot om terrorattentat mot Sverige. Nivån höjs ett steg, till tre på en femgradig skala.