Visa endast rubriker

Karlstad Båtklubb vill utöka söderut

Karlstad Båtklubb vill utöka sin verksamhet. Klubben har hört av sig till Karlstads kommun med en hemställan om att få arrendera ett stycke mark söder om den plats utmed Kaplans­älven där man i dag huserar.