Visa endast rubriker

Kameraövervakning av kungsörnar

Länstyrelsen i Västerbottens län har gett tillstånd för kameraövervakning av åtlar som sätts ut för kungsörnar. Tanken är att forskarna från Sveriges lantbruksuniversitet då ska kunna åka dit och fånga örnarna för att utrusta dem med satellitsändare.