Visa endast rubriker

Kärvare ekonomi för kommunen på sikt

Gotlands kommun klarar sig från ett underskott i budgeten i år. Resultatet pekar på ett överskott på omkring tio miljoner kronor. Förutom nämndernas besparingar, beror det på 18 miljoner i statsbidrag, reserver som tas i anspråk och underhåll som skjuts på framtiden.