Visa endast rubriker

Jobbar trots att de är sjuka

En fjärdedel av Sveriges kvinnor går så gott som alltid till jobbet trots att de är sjuka. Det är främst löneavdraget som får dem att gå dit mot bättre vetande. Hälften gör det ibland, endast 22 procent svarar att de alltid stannar hemma när de är sjuka.