Visa endast rubriker

IT-fiasko i Gävle

Gävle kommuns arbete med att effektivisera IT-arbetet i kommunen har hittills blivit ett fiasko. De 12 000 datorer som har hyrts in fungerar nämligen inte med verksamheternas gamla program och filer - eller så har de levererats helt utan några programvaror. För grundskolan och gymnasiet har det här inneburit att delar av undervisningen inte går att genomföra.