Visa endast rubriker

Ingen miljöåtgärdsplan – men miljöåtgärder

Någon miljöåtgärdsplan finns inte i Degerfors, vilket miljöpartiet uppmärksammat.
Däremot pågår arbete på många olika håll med att åtgärda energi- och miljöspörsmål. Det som fattas är en sammanhållande kraft.