Visa endast rubriker

Information om nya vindkraftverk

Fyra informationstavlor får sättas upp på Näsudden på sydvästra Gotland, i anslutning de nya vindkraftverken som håller på att byggas där.