Visa endast rubriker

Gammal idrottshall byggs om

Den gamla idrottshallen vid Viaskolan ska byggas om. Snart påbörjas en förstudie inför ombyggnationen. Lokalerna kan komma till nytta, eftersom skolan är trångbodd och saknar utrymmen för en rad viktiga ändamål.