Visa endast rubriker

Flytt av varg närmar sig

Naturvårdsverket har nu gått ut till berörda länsstyrelser med en uppmaning om att peka ut områden där nya vargar bör placeras ut. Den planerade flytt av genetiskt friska vargar som ska göras till framförallt mellansverige börjar nu närma sig.