Visa endast rubriker

Fjällvatten undersöks från helikopter

Med början den här veckan tas vattenkemiprover på ett 50-tal slumpvis utvalda fjällsjöar i länet. Proverna tas med lågflygande helikopter och forskarna undersöker bland annat halterna av metaller och humusämnen.