Visa endast rubriker

Finansiering av kryssningskaj utreds

Frågan om hur en ny kryssningskaj i Visby ska kunna finansieras har Gotlands kommuns ledningskontor fått i uppdrag att utreda. Arbetsgruppen har tagit hjälp av en konsult och tekniska nämnden har fått ett anslag på 400 000 kronor till arbetet.