Visa endast rubriker

Fel i upphandlingen av skolbussar

Upphandlingen av skolskjutsarna på Gotland måste göras om.
Det har länsrätten beslutat efter det att Gotlandsbuss överklagat kommunens beslut att låta Bergkvara buss sköta trafiken.