Visa endast rubriker

Fel att kallas regionordförande

Socialdemokraten Åke Svensson kan formellt sett inte kalla sig regionordförande och Gotlands kommunfullmäktige kan inte heller vara regionfullmäktige. Det är inte formellt korrekt, enligt Mats Sjöstrand som utreder den framtida rollen för länen i Sverige.