Visa endast rubriker

Få vill jobba kvar efter 65

Runt 1000 personer går i pension från kommunen de närmaste åren. Just nu genomförs information till de anställda om villkor, möjligheter och rättigheter att gå i pension före 65 eller jobba vidare till 67.