Visa endast rubriker

Försenad bokföring gav böter

En restaurangägare på Gotland har dömts till villkorlig dom och böter för bokföringsbrott. Orsaken var att restaurangägaren inte upprättade årsredovisning inom den tid som lagen kräver.