Visa endast rubriker

Få kvinnor och utomnordiska på polisutbildningen

De flesta som ska bli poliser är män och har svensk bakgrund.
Trots att polisutbildningarna har fler studenter i år och aktivt försökt rekrytera fler kvinnor och invandrare har de inte lyckats.
En tredjedel av studenterna vid Polishögskolan i Umeå är kvinnor och få av studenterna har invandrarbakgrund.
Christin Almén, polisstudent i Umeå: