Visa endast rubriker

Egen dator elevens ansvar

Västerås stads satsning på egna datorer till elever betyder också ett ansvar för elever och föräldrar. Föräldrarna måste skriva på ett avtal som bland annat innebär att eleven kan bli skadeståndsskyldig om datorn skadas eller tappas bort.