Visa endast rubriker

Dåligt studerade behandlingsmetoder

Flera behandlingsmetoder som används inom sjukvården är så dåligt studerade att man faktiskt inte vet om de över huvud taget fungerar. Därför arbetar nu Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i Stockholm med en stor databas där de dåligt studerade metoderna ska föras in.