Visa endast rubriker

Byte av koport orsakade vattenläcka

En port under en viadukt där kossorna passerar skulle bytas och det blev så olyckligt att huvudvattenledningen som går under jorden gick av. De boende i Kyrkbyn och delvis i Friggesund blev helt utan vatten.