Visa endast rubriker

Bygg inte nära vatten – Räddningsverkets råd

I framtiden får vi passa oss för att bygga hus nära vatten, om vi ska skydda oss från naturolyckor. På torsdagen träffades representanter från länsstyrelserna och alla kommuner från Norr- och Västerbotten för att prata om vad som kan göras för att förebygga olyckor, som beror på klimatförändringarna.
Det gäller att på bästa sätt kunna hantera problem som översvämning och skred.